YAŞAMIN TADI TuZu VE KARİYER YOLCULUĞU

 
Tunçel Gülsoy

Koç

Tunçel Gülsoy, MCC, ICF

E-posta

tuncelgulsoy2@gmail.com

Sündüs Cebecioğlu

Koç

Zühal Yiğit

E-posta

info@zuhalyigit.com

Programın Amacı, Giderek küreselleşen, hızla değişen bir dünyada küresel bakış ve düşünme becerisinin yanı sıra duygusal, sosyal ve kültürel zekaya sahip yeni dünya liderlerinin yetiştirilmesidir. Programda gencin ilgi duyduğu alanlar göz önünde bulundurularak, birlikte kariyer adımlarını atma, akademik, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek üzerine odaklanılır.

Programın hedefi ise, Koçluk, Mentorluk, Kişilik Envanteri Uygulaması, Kariyer Koçluğu, Eğitim ve Danışmanlık yaklaşımlarıyla küreselleşen dünyada farklı kültürlerin içinde başarılı olmak ve yer almak isteyen gençlerin yaşam becerilerini geliştirmektir.
Program süresince başarılı olmak için motive olmuş, sorgulayan bilgili ve sevgi dolu gençlerin eleştirel düşünce becerisi gelişerek merak ve problem çözme yetenekleri beslenir ve hedefledikleri gelecekte bu beceriler onlara belirgin avantajlar sağlar.

Meslek Analizi, Düzenli çalışma, İletişim, Kitap okumak (Martı, Küçük Prens, Simyacı, Beyaz Zambaklar Ülkesi), Müze gezmek (İstanbul Arkeoloji Müzesi, Koç Müzesi, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı), Fotoğraf gezisi yapmak, Müzik dinlemek, Sinema, Tiyatro ve Konser seyretmek gibi akademik, sanatsal, kültürel ve entelektüel becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar bu programın ana hatlarını oluşturmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra kişisel yeteneklerin farkına varma yolculuğu, hobi geliştirme kariyer seçimi, üniversite seçimi, kız-erkek arkadaş, eş seçimi gibi kişinin kendi hayatından tatmin olmasını sağlayacak bütünsel bir yaklaşım içermektedir.

Programın sonunda; programa katılan kişinin bir sunum yapması, bir yazı yazması veya bir konferans hazırlaması ve kişisel liderlik manifestosunu yazması beklenmektedir.

Yaşamın Tadı TuZu "Koçluğun Ötesine, Bilgeliğe Doğru" Gelişim ve Değişim Programı’nda Koçluk Nedir?

Gençlerin akademik ve sosyal anlamda güçlü hedefler belirlemesini, kişisel zenginliklerini ve olası potansiyellerini daha etkin kullanmasını amaçlayan, süresi, çalışma prensipleri, sistemi olan bir yol arkadaşlığı sürecidir.

Yaşamın Tadı TuZu "Koçluğun Ötesine, Bilgeliğe Doğru" Gelişim ve Değişim Programı’nda Koçluk Ne İşe yarar?

 • Hedeflere doğru ve küçük adımlar atabilmek için strateji oluşturma fırsatı verir
 • Kariyerini nasıl planlayacağını öğrenir,
 • Neyin önemli ve değerli olduğunu hatırlatır
 • Kazanılmaya değer hedefler oluşturmayı sağlar
 • Hedeflere doğru ilerlerken zorlanılan noktalarda destek olur
 • Kazanılan başarıları kutlamak için cesaretlendirir.

Yaşamın Tadı TuZu "Koçluğun Ötesine, Bilgeliğe Doğru" Gelişim ve Değişim Programı’na göre Başarı Nedir?

"Başarı, yapmaya karar verdiğin şeyi sürekli olarak, Netlikle görerek, Odaklanarak, Kolaylıkla ve Şükran duyarak yapmaktır."

NETLİK: Hayatta neyin önemli ve geçerli olduğunu bilmek

ODAKLANMAK: Dikkatini ve enerjini en etkin kullanabileceğin yerde yoğunlaştırmak

KOLAYLIKLA: Zorlanmadan harekete geçmek, kolaylıkla ama yoğun çalışmak mümkündür

ŞÜKRAN: Önümüzde var olan şeylerin değerini bilmek ve şükran duymak

Yaşamın Tadı TuZu "Koçluğun Ötesine, Bilgeliğe Doğru" Gelişim ve Değişim Programı katılımcısından program süresince beklentiler

 • Dürüst ve açık olmak
 • Öğrenmeye açık olmak
 • Sürece ve koça güvenmek
 • Gereken sorumluluğu almak
 • Koçluk boyunca yaşadıklarının, deneyimlerinin farkında olmak
 • Karşılaştığı bir zorluk olursa bunu açık yüreklilik ve cesaretle dile getirmek
 • Eyleme geçmek ve sonuçtan gerekli dersi çıkarmak

Koç’lardan program süresince beklenenler

 • Danışanı düşündürecek güçlü sorular sormak
 • Danışanı eleştirel düşünmeye ve karmaşık sorunları çözmeye teşvik etmek.
 • Danışanın gündemine bağlı kalmak
 • Danışanı sürekli odakta tutmak
 • Danışanı etkili şekilde dinleyerek, konunun içinde birlikte derinleşerek ilerlemek
 • Danışanı cesaretlendirecek ve sınırları zorlaması için teşvik etmek
 • Süreçte gizlilik ve güven faktörünü her zaman ön planda tutmak

Yaşamın Tadı TuZu "Koçluğun Ötesine, Bilgeliğe Doğru" Gelişim ve Değişim Programı katılımcısının bu programdan kazandığı beceriler

 • Kariyerini planlama
 • Zaman yönetimi
 • Liderlik
 • Gönüllülük
 • Öz güven
 • Genel Kültür, Edebiyat, Müzik
 • Düzenli ve sürekli akademik gelişim
 • Araştırma ve Sorgulama
 • Eleştirel düşünme
 • Global bakış açısı (IB vb. programlara katkı)

PROGRAM DETAYLARI

 • Programa katılmak isteyenler ile mutlaka bir ön görüşme yapılacaktır
 • Programın takvimi ve konu detayları program öncesi verilecektir
 • Her bir görüşme yaklaşık 2 saat sürecektir
 • Programın toplam süresi 12 haftadır
 • Her görüşmenin tarihi önceden belirlenecek olup, seans zamanı her iki taraf için de kendilerini rahat ve kaygısız hissedecekleri bir zaman diliminde iki haftada bir olacak şekilde gerçekleşecektir.
 • Görüşme seanslarının ilk çeyreğinde danışanın gündemi ve neyi konuşmak istediği üzerine plan yapılıp, seans koçun uygun gördüğü şekilde tamamlanacaktır.