BİR KİTAP VEYA BİR FİLM ÜZERİNE SOHBETLER

Firmanın öngördüğü ve gönüllü olan katılımcılarla birlikte seçtiğimiz bir kitap veya gittiğimiz bir film üzerine yapılan değişik ve aydınlatıcı bir sohbet.

Amaç

Amaç; koçluk alt yapısını kullanan möderatör eşiliğinde, seçilmiş bir grup şirket çalışanının katılımıyla, seçilen konu hakkında bir beyin fırtınası yaratmak, değişik bakış açıları ve düşünceler üretmektir.

Uygulama

Çalışmanın sonunda katılımcılardan ortaya çıkan sonuçlara göre çalıştıkları şirket veya kurum için farklı ve sıra dışı çözümler üretmeleri ve önermeleri beklenir. Bu öneriler grup içinde tartışmaya açılır ve gerekirse değişiklikler yapılır.

Eğitimle İlgili

Süre: Yarım gün

Katılımcı sayısı: 20

Moderatör: Tunçel Gülsoy