KARMAŞAYA EVET

Bu program Frank J.Barret’ın yazmış olduğu KARMAŞAYA EVET kitabının öğretileri üzerine kurulmuş, 2 modülden oluşan, interaktif ve müzik kullanılarak yapılan bir çalıştaydır.

Amaç

 • İnovatif bir şirket ortamı yaratmak için caz müzisyenlerinden neler öğrenilebileceğini anlatmak.
 • Bugünün ve geleceğin üst düzey liderlerine, günümüzün kaotik dünyası ile başa çıkabilmeleri için farklı bir perspektiften yeni bir vizyon kazandırmak.

Uygulama

Modül 1: Kitabın irdelenmesi ve liderlik dersleri

 1. Caz Müziği nedir? Nereden çıkmıştır? Nasıl gelişmiştir? Bildiğinizi Unutma Sanatı nedir, neden gereklidir?
  Müzik : My One and Only Love /John Coltrane, Johnny Hartman
 2. Karmaşaya Evet / Olumlayıcı Yetkinlik Geliştirme
  Müzik : In the Mood /Duke Ellington
 3. Aynı Anda Performans Sergileme ve Tecrübe Etme/ Hataları Öğrenme Kaynağı Olarak Kabullenme
  Müzik : Blue in Green /Miles Davis
 4. Asgari Yapı, Azami Serbestlik / Özgürlük ve Kısıtlamayı Dengeleme
  Müzik : Take Five / Dave Brubeck
 5. Gösteri ve Birlikte Takılmak (Birlikte zaman geçirmek) / Yaparak ve Konuşarak Öğrenme
  Müzik : Skating in Central Park/ Modern Jazz Quartet
 6. Sırayla Çalmak ve Desteklemek / Asil Bir Meslek Olarak Takipçilik
  Müzik : Let's call the whole thing Off / Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
 7. Provokatif Yetkinlik Olarak Liderlik / Çift Vizyon Geliştirmek
  Müzik : Prelude Number 1/ Jacques Loussier
 8. Karmaşaya Evet Noktasına Ulaşmak / Stratejik Doğaçlama Geliştirmek
  Müzik : Nutcracker Suite Overture/ Duke Ellington

Modül 2: Grup Çalışması – Kaosu Yönetmek

Bu çalışmada kaos içeren bir durumun yer aldığı bir vaka aynı anda katılımcılara verilir. 2 - 4 kişilik gruplar halinde çalışacak katılımcılardan konu üzerinde 60-90 dakika çalışmaları için zaman verilir. Bu sürede kaosu yönetmeleri, bu konuda bir sonuç elde etmeleri ve sürenin sonunda bir sunum yapmaları istenir. Bu sunumu, onlara önceden verilecek bir listeden duruma ve seçimlerine uygun olacağını düşündükleri bir caz müziği parçasıyla da eşleştirerek yapmaları beklenir. Grupların sunumları bittikten sonra bu kez tüm grupların bir araya gelmeleri ve hep birlikte hareket ederek bu kaostan en iyi nasıl çıkacaklarına karar vermeleri istenir.

Bu vaka çalışması sırasında gruplardaki kişilerin birbirlerini nasıl dinledikleri, farklı görüşlere nasıl tepki gösterdikleri gözlemlenir ve firma yetkililerine sözlü geri bildirimde bulunulur.

Ayrıca katılımcılara çalıştay konusundaki geri bildirimleri, ne öğrendikleri, bundan sonra neyi farklı yapmayı düşündükleri sorulur.

Eğitimle İlgili

Modül 1+Modül 2: Tam gün, isteyen şirketler sadece ilk bölümü yarım gün olarak alabilirler.

Katılımcı sayısı: 15-20

Eğitmen/Moderatör: Tunçel Gülsoy