RESTART

Programın Adı

Re-stART

Kolaylaştırıcılar

MCC Yönetici Koçu Tunçel GÜLSOY ve Profesyonel Koç Başak BEYKOZ

Programın Amacı

Bu program, kurumsal yapıların dönüşüm yolculuklarına çalışanların penceresinden eşlik eder. Çalışanlar, hedeflerin ötesinde bütünsel olarak içinde oldukları kurumlara ilham verir ve bu da daha iyiye ilerleme getirir. Koçluk prensiplerine dayanan program, çalışanlarla kurum arasındaki uyumlanmaya yol açar. Kendileriyle beraber kurumları ileri taşımaları için çalışanlara ilham ve keşif dolu sorular sunar. Program, çalışanların mevcut profesyonel bilgi ve becerilerinin ötesine ışık tutarak kurumlara yeni ufuklara odaklanma imkanı sunar.

Vizyon, misyon ve ilkeler çerçevesinde belli hedeflere yönelen kurumsal yapılar çalışanlarının değişim potansiyelinden güç alır. Olanla devam etmek yerine yeniden başlamak, yeniden tanımlamaya, sadeleşmeye, tazelenmeye alan açar. Hedeflerin ötesinde ilerleme olanağı sağlar. Bu olanak, her kurumun, her yapının ilham kaynağı olan çalışanlarla başlar. Yeniden başlama dinamizmiyle bireylerin gizli potansiyelleri açığa çıkar.

Kurumların, büyük veriden daha fazlasına ihtiyaç duyduğu böyle dönemlerde piyasada görünenin, rekabette tadılanın, raporlarda koklanın, stratejik planlarda duyulanın ötesindekilere ulaşmak, çalışanları sürece dahil ederek sağlanabilir. Çalışanların katılımı ve katkısıyla yeniden başlama, kurumsal yapıları her şeyden önce bilgiden öte bir bilgeliğe davet eder. Dış etkenler tetiklemiş gibi görünen durumlarda dahi dönüşümün yönü içeriden dışarı doğru gerçekleşir. Böyle süreçlerde kurumların, çalışanlarıyla hizalanarak ilerlemesi her zamankinden kritik önem taşır. Çalışanların önce kendileri sonra birbiriyle olan ahengi kurum işleyişinde akıcılık sağlar.

Programın İçeriği ve İşleyişi

Bu program dört oturumdan oluşur. Her interaktif oturum katılımcı sayısına göre üç-dört saat sürer. Yeniden başlama yolunda birbirini tamamlayan bu oturumlar koçluk yöntemleriyle iki kolaylaştırıcı profesyonel koç eşliğinde gelişir. Oturumlar dijital ortamda canlı bağlantı ile interaktif olarak gerçekleşir. Çeşitli koçluk uygulamaları, güçlü sorular, görsel ve sesli medya araçları kullanılır.

Program çerçevesinde şu sorular yanıtlanır:

  • Bütünsel olarak dönüşümü nasıl kucaklarsınız?
  • Yeniden başlama ne demek ve neden önemli?
  • Yeniden başlama vizyonunuz nedir?
  • Sıra dışı süreçler bize nasıl hizmet edebilir?
  • Mevcut kaynakların ötesinde sıra dışı süreçlerde başka ne tür kaynaklar olabilir?
  • Sıra dışı süreçlerin soru ve yanıtları nasıldır?
  • Sürece dayanıklılık, denge ve dayanışma penceresinden bakınca hedeflerinde ötesinde neler var?
  • Potansiyelinizde eşsiz olan neler var ve bunu gönülden hayata geçirmek nasıl mümkün olabilir?
  • Gizli potansiyel koçlukla nasıl açığa çıkar?
  • Sıra dışı zamanlarda kendinizle beraber tüm yapıyı ileri nasıl taşırsınız?

Program Süreci

4 oturum, 3'er saat

Katılımcı Profili

Her yaştan ve düzeyden beyaz yakalı, 8-12 kişi.