İLERİ BESLEME ve PERFORMANS İLİŞKİSİ

 

Eğitmenler

MCC Yönetici Koçu Tunçel Gülsoy ve İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı Lerzan Erkan

Eğitimin Amacı

Çalışanların gelişiminde en büyük katkı kendilerine verilen geri bildirimlerdir. Bununla birlikte çalışanlarda özellikle yapıcı geri bildirime direnme eğilimi görülür. Birçok çalışan geçmişte yanlış olan, tam olarak yapılamayan gibi durumlara yönelik verilen yapıcı geri bildirimleri almaktan ve buna yönelik açıklama yapmaktan hoşlanmazlar. Bu durumu ileri besleme ile farklılaştırmak mümkündür. İleri besleme; geçmişe odaklanmak yerine, geleceğe yönelik önerilere odaklanır. Gelişime açık yetkinlikler ve özellikler üstünde düşünülmesini sağlar.

Bu eğitimde, performans yönetiminde önemli bir enstrüman olan “ileri besleme” kavramıyla tanışıp, bu yaklaşımı nasıl hayata geçirebileceğimiz anlatılacaktır.

Eğitimin İçeriği

Bir gün olarak tasarlanan programda;

İlk oturumda performans ve ileri besleme kavramları, liderliğin temel gereklilikleri konusunda tartışılacak, ikinci oturumda, iyi bir lider/yönetici olabilmek için gereken yetkinlikler üzerine yoğunlaşılıp, uygulamalarla desteklenecektir.

Programda şu sorulara cevap bulunacaktır:

 • Performans ne demek?
 • Neden koçlukla-performans ilişkisini konuşmalıyız? İyi bir lider/yönetici kendine ve çevresine ne katkı sağlar?
 • Geribildirim ve ileri besleme kavramlarının performans yönetimindeki yeri nedir?
 • Güçlü yönlerimiz ve değerlerimiz neden önemli?
 • Etkili bir liderliğin olmazsa olmazları nelerdir?
 • Güven ve pozitif ortam yaratmanın “liderlik/yöneticilik duruşu”ndaki önemi nedir?
 • Pozitif değişime götüren belli başlı liderlik yaklaşımları var mı?
 • Aktif dinlemeyi hayatımıza nasıl katabiliriz?
 • Güçlü soru sormak ne demektir? Nasıl başaracağız?
 • Hangi liderlik özelliklerimizi performans yönetiminde nasıl kullanabiliriz?
 • Performans yönetiminde ileri-besleme tekniğini hayatımıza nasıl geçireceğiz?

Eğitimde Kullanılan Yöntemler ve Uygulamalar

Konunun içselleştirilmesi için örnekler ve uygulamalar tartışılacaktır.

Eğitimin Süreci

1 gün

Katılımcı Profili

Her yaştan ve düzeyden yönetici/lider (10-20 kişi)