FELSEFE SEMİNERİ

1. Konu

Felsefe Nedir? Ne Değildir?

Semineri Verecek Eğitmen

Prof. Dr. Örsan K. Öymen

Lisans ve Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi - ODTÜ - Felsefe Bölümü
Yüksek Lisans:         New York Üniversitesi - NYU - Felsefe Bölümü

İçerik

Bu seminerde, felsefenin anlamı ve içeriği; felsefeyi bilim, sanat ve din gibi diğer alanlardan ayıran unsurların neler olduğu; felsefenin bu alanlarla kesişme noktalarının neler olduğu; felsefe tarihindeki belli başlı filozofların düşünceleri ve kuramları, felsefenin belli başlı konu ve sorunları üzerinden özetlenecektir. Bu bağlamda, bilgi, bilim, dil, varlık, ahlak, siyaset, din, sanat üzerine filozofların geliştirdiği çeşitli düşünceler ve kuramlar, ana hatlarıyla anlatılacaktır ve bu konularda inter-aktif bir tartışma ortamı yaratılmaya çalışılacaktır.

Bilgi, bilim, sahte-bilim, inanç, akıl, deneyim, doğruluk, gerçeklik, temellendirme, çıkarım, tümevarım, tümdengelim, geçerlilik, görelilik, evrensellik, öznellik, nesnellik, olgu, kurgu, nedensellik; mantık, sentaks, semantik, önerme; varlık, oluş, varoluş; ahlak, erdem, eylem, seçim, özgür irade, belirlenimcilik, yaşamın anlamı ve amacı, mutluluk, haz, yarar, özgecilik, bencilik; özgürlük, adalet, toplum sözleşmesi, emek, sömürü, yabancılaşma, monarşi, oligarşi, teokrasi, demokrasi, güçler ayrılığı, laiklik, mülkiyet hakkı, halk egemenliği, kapitalizm, sosyalizm; teizm, deizm, ateizm, agnostizm, panteizm; güzellik, çirkinlik, uyum, uyumsuzluk, estetik gibi kavramlar ve anahtar sözcükler üzerinden, felsefenin nasıl bir yapılanma olduğu, analitik yöntemle sorgulamanın ve yaratıcı düşüncenin, kişinin kendisini tanıması, bireyin ve toplumun gelişmesi açısından ne kadar önemli olduğu ortaya konacaktır.

Toplam Süre

4 saat. 15’er dakikalık üç adet ara. Saat 14:00-18:00 veya 18:00-22:00 arası.

2. Konu

Felsefe ve Mutluluk

Semineri Verecek Eğitmen

Prof. Dr. Örsan K. Öymen

Lisans ve Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi - ODTÜ - Felsefe Bölümü
Yüksek Lisans:         New York Üniversitesi - NYU - Felsefe Bölümü

İçerik

Bu seminerde, mutluluk kavramı konusunda belli başlı filozofların belli başlı dönemlerde ortaya koydukları özgün düşünceler ve kuramlar ele alınacaktır. Bu çerçevede, Antik Yunan'da Platon, Aristoteles ve Epikuros; Orta Çağ'da Augustinus ve Aquinas; 17. Yüzyılda Locke ve Spinoza; 18. Yüzyılda Hume ve Kant; 19. Yüzyılda Schopenhauer, Nietzsche ve Mill'in mutluluk kavramı konusunda ortaya koydukları düşünceler ve kuramlar özetlenecek, irdelenecek ve tartışmaya açılacaktır.

Yaşamın amacı mutluluk mudur? Mutluluk nedir? Ruh ve beden bir bütün müdür, yoksa kopuk mudur? Ruhsal ve bedensel hazların mutlulukla ilişkisi nedir? Haz nedir? İyi olan şey bizi mutlu kılan şey midir? Ahlak, erdem, iyilik ve mutluluk arasında nasıl bir bağlantı vardır? Mutluluk sürdürülebilir bir ruh hali midir? Mutsuzluğun ve acının yaşamdaki yeri nedir? Dünyevi mutluluk ve öte-dünyacı mutluluk arasındaki fark nedir? Bireysel mutluluk ve toplumsal mutluluk arasındaki fark ve ilişki nedir? Mutlulukçu filozoflar ve mutlulukçuluğu eleştiren filozoflar kimlerdir? Söz konusu seminerde bu sorulara yanıtlar aranacaktır.

Toplam Süre

3 saat. 15 dakikalık bir ara. Saat 14:00-17:00 veya 18:00-21:00 arası.